Nieuwe voorzitter/penningmeester.

Het bestuur is weer voltallig!

Op de ALV van 3 april j.l. is Gerrit Horsman gekozen tot nieuw bestuurslid.

Hij zal de functie van penningmeester gaan vervullen.

Onze huidige penningmeester, Jos Soppe, wordt dan onze nieuwe voorzitter.

Het is niet (meer) mogelijk om een reactie te geven.