Wijzigen in het bestuur

Cor van der Elst is afgetreden als bestuurslid/secretaris.

 

Op de ALV van 5 maart 2018 zijn 2 nieuwe bestuursleden gekozen:

Gertjan Klaassen en Mirjam Kemperman.

Gertjan zal de functie van secretaris gaan vervullen

 

We willen de nieuwe bestuursleden bedanken voor het aanvaarden van de functie

en wensen hen veel succes en plezier als bestuurslid.

Het is niet (meer) mogelijk om een reactie te geven.