Algemene Ledenvergadering

Volgende week maandag (16 maart 2009) is het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. We beginnen om 21:45 uur (aansluitend aan de speelavond) in de kantine van sporthal de Swaneburg. Zorg ervoor, dat je op deze avond aanwezig bent en laat jouw mening horen. Praat mee en kom met suggesties. Ze worden zeer gewaardeerd! Jeugdleden en hun ouders zijn ook zeer welkom!

Agenda

 1. Opening
 2. a. Mededelingen en ingekomen stukken
  b. Toe te voegen agendapunten
 3. Notulen vorige ALV
 4. Activiteiten, zoals:
  – Clubkampioenschappen / laddercompetitie / feestavond
  – Competitie 2009 – 2010
  – 45 jarig jubileum 2010
 5. Financiële zaken:
  – Jaarcijfers 2008
  – Verslag kascontrolecommissie, verkiezing nieuw lid
  – Begroting 2009
 6. Pauze    !! Consumpties voor rekening van de club !!
 7. Bestuurszaken:
  – Bestuursamenstelling + termijnen
  – Technische zaken
  – Jeugdzaken
  – Recreanten zaken
 8. Sponsoring:
  – Bannink Packaging
  – Clubblad Machistraal
  – Website en p.r.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De agenda downloaden kan ook, hij staat hier (PDF).

Het is niet (meer) mogelijk om een reactie te geven.