Mach Vrijwilligersverzekering

In 2009 heeft de gemeente Coevorden een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente Coevorden,  de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. Het betreft een ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering, en is bedoeld voor een ieder die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Verzekerde rubrieken zijn:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Meer info is te vinden op:
www.vngverzekeringen.nl/vng_verzekeringen/ms/vrijwilligers

Het is niet (meer) mogelijk om een reactie te geven.